اپلیکیشن آموزشی با قابلیت تولید محتوا

ابزار تولید محتوا

ابزارهای نرم افزاری جهت سهولت تولید محتوا که شامل : قلم با پالت رنگی ، چرک نویس ، نشانگر و ... به همراه ضبط تصاویر بروی صفحات کتاب درسی در نگارش اندروید

آزمون ها فلش کارت های دروس آموزشی

آزمون و فلش کارت

آزمون‌های استاندارد نظیر چند جوابی ، صحیح و غلط و... به تفکیک فصول و موضوعات همچنین فلش کارت های متنوع جهت یادگیری هدفمند

فیلم آموزشی و تدریس صفحه به صفحه دروس ابتدایی

تدریس صفحه به صفحه

دسترسی به آموزش صفحه به صفحه کتب درسی پایه های اول تا ششم به همراه فیلم های آموزشی و سرگرمی ، آزمایش های درس علوم و ...

نوآوری در آموزش و شادی , سادگی, خلاقیت در یادگیری

و ما معتقدیم بر این اصول پایدار بوده ایم

مجوزهای کیف الکترونیک آریا

نرم افزارهای آموزشی دروس ابتدایی نرم افزارهای آموزشی دروس ابتدایی نرم افزارهای آموزشی دروس ابتدایی